DEFENDO
reális önvédelem

Defendo Alliance

A Skandináv Defendo technikáit, szervezeti felépítését nagyban átvették más szervezetek, így például a Magyar Defendo Intézet is. A technikák száma, kialakítása, a vizsgáztatási rendszer, a fokozatok, és az oktatók képzése mind a Skandináv Defendo kialakítását követi. A közös munka, együttes fejlesztések, közös kooperációk végül szükség szerint életre hívták a nemzetközi kapcsolatokon átívelő Defendo Alliance-t, mely 2009-ben alakult meg, mint a Skandináv Defendo nemzetközi irányító testülete. Nemzetközi szinten összefogja és koordinálja a tagszervezek közötti munkát, ezáltal az információáramlás és a fejlesztések együttesen tudnak zajlani. A Magyar Defendo Intézetnek különösen a lengyel Defendo-sokkal van jó kapcsolata.

A Defendo Alliance honlapját itt találod.