DEFENDO
reális önvédelem

1. NEMZETKÖZI SAARIO AKADÉMIA NYÁRI TÁBOR - BUDAPEST

ELSŐ NEMZETKÖZI SAARIO AKADÉMIA NYÁRI TÁBOR - BUDAPEST

Az első Nemzetközi Saario Akadémia Nyári Tábor Budapesten kerül megrendezésre augusztus 4-e és 6-a között.

3 nap, napi 5-6 óra edzés!

A tábort vezeti:
Jyrki Saario - Saario Academy Head Instructor
Nagy István - lengyel vezető oktató, international instructor
Tóth László - magyar vezető oktató, international instructor

A tábor során:

 • kickboxing - állóharc alapok
 • földharc, túlélés a földön
 • nehezítő környezet, zárt helyiségek (CQB – close quarter battle)
 • ha nem vagy egyedül
 • kiemelt program: lélektaktikai-tréning dr. Farkas István r.ezredes előadásában

 

Helyszín: Budapest, aTEREM (1134 Bp., Váci út 19.)

Időpont: 2017.08.04-06.

Részt vehet: bárki (harcművészeti jártasságtól függetlenül)

Felszerelés: egyéni védőfelszerelés, box kesztyű, kinti és benti edzőruha.

Price: 30 000 Ft vagy 13 000 Ft/nap

Utazás, szállás, étkezés és biztosítás egyénileg.

Vezetők: Jyrki Saario, Tóth László, Nagy István.

jelentkezés és további információk: info@aterem.hu / jelentkezési határidő: július 20.

Program terv:

1. nap - 2017.08.04. péntek

Kiemelt program:
Meghívott előadó: dr. FARKAS István r.ezredes (Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója)

A stressz, extrémstressz hatása a tevékenységeinkre, döntési folyamatainkra. A velünkszületett sok millió éves programok vagy a tudatos énünk vagyunk inkább. Reflex és genetikai önismeret. Van-e esélyünk a valóság megismerésére? Van-e esélyünk, akár a tudás birtokában is, az elvártak szerint dönteni, cselekedni. Megszerezhető-e az ismeret, ha igen mi az út.

Végh József áltál kigondolt 1999 óta folyamatosan működő és fejlődő lélektaktikai-tréning elmúlt 17 évének, 50 ország több mint 15 000 résztvevő tapasztalatainak eszenciája, tanulságai. Válaszok a felmerülő kérdésekre, magyarázat a megmagyarázhatatlan viselkedésekre a szélsőséges magatartásokra.

Utána:
Túlélés a földön - Ironman Grappling
1. Esés és felállás
2. Védekezés fojtások, rúgások és ütések ellen (a támadó van felül)

 

2. nap - 2017.08.05. szombat

Ironman Kickboxing

1. Utcai küzdelem – szabályok nélkül

 • 1 jófiú vs 2 rosszfiú
 • 2 jófiú vs 1 rosszfiú
 • 2 jófiú vs 2 rosszfiú

Helyzetgyakorlatok (vegyesen minden)

2. Elmélet: felkészülés, eljárások, megelőző viselkedések, idő, távolság, figyelemfelkeltéstermészetes reakciók, reális esélyek, Videó elemzés/Valós történetek

3. Technikai felkészítés:

 • Stabilitás, lábmunka
 • Közelharc (birkózó technikákra alapozva)
 • Lefojtások és földre vitelek
 • Lökés, ütés és rúgás elleni védekezés
 • Fojtás elleni védekezés (szemből, hátulról)
 • Védekezés késsel történő fenyegetések és támadások ellen
 • Védekezés bottal történő támadások ellen
 • Védekezés lőfegyveres fenyegetések ellen
 • Földharc alapok

 

3. nap - 2017.08.06. vasárnap

Szituációs tréning
Önvédelem lépcsőházban

 • Keskeny helyek
 • Lépcsőn (eltérő magasságok)
 • Sötétben (belépés a sötét lépcsőházba a világos utcáról)

 


 

A tréningek után lehetőség van Budapesten szervezett fakultatív programokon való részvételre is (városnézés, éjszakai élet felfedezése stb.), ezek költsége programonként változó :)

A Hotel Szőnyi *** szállodában kedvezményes szállást tudunk felajánlani a tábor résztvevőinek (http://www.szonyihotel.hu/). Foglaláskor megjegyzésbe a „kravmaga” jeligét kell megadni az érvényesítéshez.
 

A TÁBOR MEGFELELŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉN KERÜL MEGRENDEZÉSRE!


***************************************************************************************************************************************************************************************

1ST INTERNATIONAL SAARIO ACADEMY CAMP - BUDAPEST

The 1st International Saario Academy Camp will take place in Budapest (Hungary) from 4th to 6th of August.

3 days, 5-6 hours training per day!

The Camp will be led by:
Jyrki Saario - Saario Academy Head Instructor
Istvan Nagy - polish international instructor -  Black Belt Defendo RED III dan
Laszló Tóth - hungarian international instructor - Black Belt Defendo RED III dan

On the camp you will train:

 • kickboxing - standing combat basics
 • ground combat, survival on earth
 • difficult location, closed area (CQB – close quarter battle)
 • if you're not alone
 • special program: soul-tactics-training in the lecture by Dr. István Farkas Police Colonel

 

Where: Budapest / Hungary, aTEREM (19 Váci Road, Budapest – HU-1134)

When: 04 - 06.08.2017

Participants: everyone (regardless of level in martial arts)

Equipment: personal protective gear (e.g. suspensors, shin guards etc.), boxing gloves, indoor and outddor training clothes .

Price: 100€ or 42€ per day

Transportation, accommodation, food and insurance has to be acquired individually. 

Leading: Jyrki Saario, Laszló Tóth, Istvan Nagy

Application and additional information: info@aterem.hu / registration deadline: 20th of July

Training program:

Day 1 – 04.08.2017

Featured program:
Invited performer: dr. FARKAS István Police Colonel (director of International Educational Center)

Stress, extreme stress on our activities and decision-making processes. Our many-year-old-born programs are our conscious self. Reflex and genetic self-knowledge. Do we have a chance to know reality? Do we have a chance, even in the possession of knowledge, to decide, to act what to expect? Can knowledge be gained if yes what is the way to go?

Essence and edification of more than 15,000 participants, experience from 50 countries from the past 17 years about constantly working and developing soultactic-training devised by József Responses to emerging questions, explanation of unexplained behaviors, extreme behavior.

Then:
Survival on the ground - Ironman Grappling
1. Fall and stand-up
2. Defenses against chokes, kicks and punches (the attacker is on top)

 

Day 2 – 05.08.2017

Ironman Kickboxing

1. Street Fighting – without rules

 • 1 good guy vs 2 bad guys
 • 2 good guys vs 1 bad guy
 • 2 good guys vs 2 bad guys

Scenario training (mixing everything together)

2. Theory: preparation, procedures, preventive behaviors, time, distance, awarness, natural reactions, real chances, Video analys/True stories

3. Technical preparation:

 • stability, footwork
 • close Range Fighting (based on milling)
 • chocking out and takedowns
 • defense against pushes, punches and kicks
 • defense against chockes (front, behind)
 • defense against knife threats and attacks
 • defense against attacks with stick
 • defense against threats with firearm
 • basic groundfight

 

Day 3 – 06.08.2017

Situational training
Self-defense in the staircase

 • narrow places
 • on the stairs (different hights)
 • in to the dark (entering a dark stairwell from a light street)
 

After the daily training some special programs are available for you (sightseeing, discovery of nightlife, etc.), their cost varies according to programs :)

Hotel Szőnyi *** offers discounted accommodation to the campsite participants (http://www.szonyihotel.hu/en/). When booking, the "kravmaga" sign must be entered for validation.

IMPORTANT! EVENT WILL BE HELD ONLY IF ENOUGH PEOPLE SIGN UP!