DEFENDO
reális önvédelem

Képzési formák


A Magyar Defendo Intézetnél többféle tréningre, illetve képzési típusra is van lehetőség. Ha az alábbiak közül bármelyik megtetszik, vagy további részletes információra lenne szükséged, akkor keress meg bennünket a Kapcsolat menüpont alatt megtalálható bármelyik elérhetőség által. Igyekszünk gyorsan, és szakszerűen válaszolni minden kérdésre.Civil önvédelem

A leggyakoribb képzési forma, a civileknek oktatott önvédelmi képzés, melynek során olyan technikákkal, mentális felkészítéssel, erőnléttel találkozik a gyakorló, melyeknek a segítségével hazánk jogrendszerének megfelelően tudja megvédeni magát, vagy mások testi épségét. Mivel abból indulunk ki, hogy jogos védelmi helyzetben fogja a gyakorló megvédeni magát, így az is szempont, hogy olyan rendszerrel ismertessük meg az oktatás során, mely hatásos és egyszerű, mégis sikeresen be lehet vele tartani az „arányosság elvét”, melyet minden súlyos testi sértéssel végződött incidens után vizsgál a bíróság.Hivatásosok oktatása

A hivatásosok munkájuk során fokozottan vannak veszélynek kitéve, kiemelten a rendőrök, katonák, tűzoltók, de a mentősök, biztonsági őrök szintén. Nekik is tudunk foglalkozáshoz szabott képzést kínálni, melynek nem csak technikai része van, hanem a mentális felkészítés is komoly szerephez jut. A szakma fortélyaihoz nem tudunk hozzátenni, de ahhoz igen, hogy gyakorlása közben lehetőleg ne legyen semmi bajod. Mindenkit hazavárnak!Defendo Blue - Önvédelmi és intézkedéstaktikai képzés hivatásosoknak

A Defendo Blue a legkomplexebb képzési forma a Defendo-n belül. Kifejezetten rendőrök és biztonsági területen dolgozóknak fejlesztették ki. A civil önvédelmi technikák komoly pszichológiai, taktikai, és szakmai trükkökkel egészülnek ki, hogy a biztonsági szakemberek minél magasabb szinten láthassák el feladataikat. A képzés összeállításánál kiemelt szerepet kapott a technikák, módszerek, eljárások beillesztése a magyar jogrendszerbe, így egy olyan csomagot sikerült összeállítani, mely már nem szorul átalakításra, vagy megnyirbálásra a törvényi szabályozás miatt. A Magyar Defendo Intézet már több városban, több Defendo Blue oktatóval rendelkezik, akik közül nem egy éveken át dolgozott hivatásosként, vagy jelenleg is hivatásos testület tagja.Safe Kid - Önvédelmi képzés gyerekeknek

A gyerek önvédelmi képzés során megtanítjuk a gyermekeket a rájuk veszélyt jelentő helyzetek felismerésére, megoldására, különösen nagy hangsúlyt fektetve az elkerülésre és megelőzésre! Edzéseinken az önvédelmi készségek és a mozgáskultúra fejlesztése mellett szerepet kap a gyerekek önbecsülésre, sportra és egészséges életre történő nevelése! Mindez szervezett, játékos formában történik, mert nagyon fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az edzéseken! A játékok amellett hogy örömet okoznak a gyerekeknek, fejlesztik a gyerekek mozgását, segítik az új mozgásformák kialakulását, gyakorlását, fejlesztik ügyességüket, és elősegítik, hogy a pillanatnyi mozgásfejlettségük határaival számolni tudjanak.
   Az edzések során a változatos mozgás ügyesebbé teszi a gyerekeket. Növeli önállóságukat, kitartásukat, magabiztosságukat! A rendszeres edzés lehetőséget biztosít a gyerekek mozgástapasztalatainak bővítésére, fejleszti cselekvő- és feladatmegoldó képességüket, fejleszti testi képességeiket, az ügyesség sokféle formáját, a testi erőt, gyorsaságot és állóképességet. Edzéseink segítik a helyzetfelismerést, a döntést (ezeknek önvédelmi szempontból igen nagy jelentőségük van!), fejlesztik az alkalmazkodás képességét is, ezzel is hozzájárulva a gyerekek személyiségének fejlődéséhez.
   A tudatos mozgásfejlesztés hatására a gyerekekben fontos személyiségtulajdonságok alakulnak és erősödnek meg: mint a bátorság, a fegyelmezettség, a kitartás. Fontosnak tartjuk edzéseinken megtanítani a gyerekeket a rájuk veszélyt jelentő helyzetek felismerésére, elkerülésére, megoldására! A rendszeres testedzés az egészségi állapotra és a növekedésre is jótékony hatással van, ezért arra törekszünk, hogy a mozgás és a sport szeretetét kialakítsuk a gyerekek a tudatában. Mivel a különböző korú és nemű gyerekeknek más-más problémákkal kell megküzdeniük a mindennapokban és mozgásigényük és képességeik is másak ezért az edzéseken minden korosztály külön figyelmet kap! Ezáltal a kisebb és nagyobb, fiú és lány gyerekek is jól érzik magukat az edzéseken és a fejlődésük is kellőképpen biztosított!

   Összefoglalva:
A gyerekek az edzésen játékos formában sajátíthatják el az önvédelem alapjait. A képzés a Krav Maga és a Defendo technikáit, taktikai elemeit használja fel. Amellett, hogy erőnlétük növekszik, koordinációs és koncentrációs képességük javul, magabiztosabbá válnak. A gyerekek nem verekedni tanulnak meg az edzésen, hanem azt, hogy a saját világukban, hogyan kezeljenek különböző konfliktusokat, problémákat és hogy a jól ismert mondásnak is hihetünk, miszerint: "szégyen a futás, de hasznos".
forrás:http://kravmaga.hu/edzesek/edzestipusok/gyerek-edzes-safe-kid


Privát tréningek

A rendszeres, normál tréningek mellett lehetőség van személyre szabott tréningeket is igénybe venni, melyeknek nagy előnye, hogy rugalmasan igazítható a gyakorló szabadidejéhez, és technikai szintjéhez. Mivel ezek a tréningek nagyon kis létszámmal üzemelnek, így minden gyakorló kiemelt figyelmet kap, minden tréning személyre szabott és az időpont is szabadon változtatható, variálható. A leggyorsabb fejlődésre egyértelműen a privát tréningen van lehetőséged.